Medlemskap

Ointroducerad Adels Förening har som mål att samla alla i Sverige levande adliga släkter som inte finns representerade på det svenska Riddarhuset. Föreningen samlar för närvarande drygt hundra adliga släkter med svenskt eller utländskt ursprung där medlemmar av släkterna sedan några generationer har varit bosatta och är medborgare i Sverige och därmed kommit att bli naturaliserade i Sverige.

Ättens medlemskap

Medlemskap i föreningen är frivilligt och består av två delar. En adlig ätt eller gren av en ätt kan bli antagen till föreningen efter ansökan. Medlemskap medges släkter av tre kategorier:

  • Släkt som erhållit svenskt adelskap, men icke tagit introduktion på svenska Riddarhuset.
  • Släkt som är av svenskt ursprung och är helt eller till en del bosatt i Sverige och som förvärvat utländskt adelskap.
  • Släkt som har adlig värdighet från annat land än Sverige och som numera i sin helhet eller till en del är bosatt i Sverige.

Under förutsättning att ättens medlemskap godkänns av styrelsen utifrån framlagd bevisning antas ätten som medlem i föreningen. En antagen ätt får sitt vapen med full blasonering samt ett förenklat vapen för tryck i kalendern uppritat, släktartikeln till kalendern upplagd samt ett ständigt medlemskap för en person i ätten, vanligen en huvudman eller den som förestått ansökan till föreningen.

Personligt medlemskap

Den andra delen av medlemskapet utgörs av det personliga medlemskapet. Personligt medlemskap är nödvändigt för att ha rösträtt vid föreningens årsmöten men utgör också grunden för föreningens fortsatta kontakt med släkten och för att hålla kalendern uppdaterad. Personlig medlem erhåller ett exemplar av Kalender över Ointroducerad Adels Förening vid varje utgåva utan extra kostnad under förutsättning att man är ständig medlem eller har betalt årsavgiften regelbundet de senaste åren före utgivning. Både kvinnliga och manliga medlemmar av en i föreningen antagen ätt får bli personliga medlemmar.

Föreningens rekommendation är att antalet personliga medlemskap i en ätt bör inte understiga en medlem per sida i kalendern. Erfarenheten visar att en aktuell och uppdaterad kalender behöver ett utvecklat kontaktnät med respektive ätt.

Som personlig medlem i Ointroducerad Adels Förening får man också del av nyheter och inbjudningar till de aktiviteter som föreningen anordnar enskilt och i samarbete med andra anslutande organisationer som Svenska adelsförbundet, Riddarhuset, Riddarhussällskapet, Ridderskapets och Adelns ungdomsklubb (RAUK), De Baltiska Ridderskapen i Sverige och det europeiska adelsförbundet Commission d’Information et de Liaison des Associations de Noblesse d’Europe (CILANE).

Medlemskap i Ointroducerad Adels Förening medger också möjlighet för familjemedlemmar att söka ekonomiska bidrag från Stiftelsen Ointroducerad Adels Stipendiefond (SOAS) och flera anslutande stipendiefonder.

Ätt eller person som önskar ansöka om medlemskap kontaktar styrelsen via fliken Kontakt.