Välkommen till Ointroducerad Adels Förenings hemsida. Föreningen samlar 115 släkter med Svenskt eller ursprunglig hemvist och adelskap givet i andra europeiska länder och där medlemmar av släkterna sedan minst några generationer varit bosatta i Sverige och därmed kommit att bli s k naturaliserade adelssläkter i Sverige. Förutom släktforskning och genealogisk forskning ägnar sig föreningen åt att ge ut en s k adelskalender som ges ut vart femte år med senaste utgåva utkommen vid årsskiftet 2019/2020.

[paypal-donation]

Vår kalender


Föreningen utger sedan 1935 kalendern Ointroducerad Adel som numera utkommer vart femte år.


Kalendern innehåller en förteckning över drygt 100 ätter från olika delar av Europa, vilka idag lever i sin helhet eller till del i Sverige. Gemensamt för dessa ätter är att de inte är introducerade på det svenska riddarhuset. Varje ätt presenteras med en kort historik samt ättens vapensköld i färg och vapnets blasonering.


Köp