Testimonial 1

Ointroducerad Adels Förening samlar i Sverige levande adliga ätter som inte är introducerade på det svenska Riddarhuset, dvs. ej innehar representationsrätt därstädes.
Föreningen tillvaratar för ointroducerad adel i Sverige gemensamma intressen och utgör ett föreningsband mellan dess medlemmar. Överskuggande ändamål är att utge kalender över släkter tillhörande Ointroducerad Adels Förening samt att bedriva släktforskning.
Föreningen förvaltar vidare föreningens donationer, fonder och övriga tillgångar och bistår hjälpbehövande medlemmar av i Sverige levande ointroducerad adlig släkt, i första hand medlemmar av föreningen med understöd, stipendier eller uppfostringsbidrag.