C.I.L.A.N.E. bildades 1959 och består av idag av sexton oberoende nationella Föreningar (Riddarhus) där varje enskild förening representerar det egna landets all adel. C.I.L.A.N.E. har en omfattande verksamhet för yngre medlemmar mellan 18 till 35 år samt för äldre +35.
OAF har sedan ett par år arbetat aktivt för att i första hand accepteras som en associerad medlemsförening.
Sommaren 2018  genomförde C.I.L.A.N.E. och OAF ett gemensamt sommarprogram som innebar att OAF´s ordförande och sekreterare tog emot en gästfamilj under 10 dagar under augusti månad. Arrangemanget var mycket lyckat och OAF ser mycket positivt på ett fortsatt samarbete.
Under hösten 2019 är OAF engagerat i ett samarbetsprojekt med C.I.L.A.N.E.