Ointroducerad Adels Kalender

Föreningen utger vart 5:e år Kalender över Ointroducerad Adels Förening, även kallad Ointroducerad adels kalender (OAK).

Utgivningen har skett löpande sedan 1935 och skedde fram till och med 1970 vart 3:e år. Därefter vart 5:e år. Före 1935, under åren 1911–1944, utgav Tage von Gerber 1912 Nordisk adelskalender, 1913 Nordisk adels- och diplomatkalender och från 1916 Sveriges ointroducerade adels kalender i 12 band i samarbete med föreningen.

Kalender över Ointroducerad Adels Förening har utkommit 1935, 1937, 1939, 1941, 1946, 1944, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 och 2020.

Redaktörer har varit Johan Kleberg 1935–1949, Knut von Sydow 1952–1958, Erik T:son Uggla 1961–1964, Johan von Sydow och Leif Påhlsson 1967, Leif Påhlsson 1970, Christoffer von Warnstedt 1975, Lars Wikström 1980–2005 samt Niclas von Rothstein från 2010.

Föreningen genomför ingen egen forskning för att hålla kalendern aktuell och uppdaterad utan förlitar sig på offentliga uppgifter och att medlemmarna rapporterar de förändringar som sker.

Kalendern är i huvudsak en presensmatrikel men vissa släkter har behandlats mer fullständigt. Sedan gammalt finns i kalendern ett mindre antal vapenförande ätter vars eventuella adelskap inte har kunnat visas.

Kalendern utges utan extra kostnad till föreningens betalande medlemmar.

Övriga intressenter hänvisas till bokhandeln.